نآمرئی

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

به نام خدا
وضعیتی در حال تغییر
هنوز خیلیا نمیدونن ولی تا  ی ماه آینده میفهمن
اینکه ی درونگرا بودم واضحه ولی درونگراتر شدم
خودمم نمی دونم دارم کجا میرم
ولی کلی اطلاعات مربوط و نامربوط دارم
این وضعیت دائمی نیست 
امید دارم
درحال تلاش مولی مغزم خیلی شلوغه ....
برای مرتب کردن داده ها
۰ نظر ۲۵ آذر ۹۵ ، ۱۶:۲۵
نآمرئی